Author Archives: Huỳnh Đức Huy

Tìm hiểu CRM những lợi ích khi sử dụng trong phần mềm quản lý học viên trung tâm tiếng anh

TÌM HIỂU CRM LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG TRONG PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC VIÊN TRUNG TÂM TIẾNG ANH

Tìm hiểu CRM những lợi ích khi sử dụng trong phần mềm quản lý học viên trung tâm tiếng anh Ngày nay, CRM – Quản lý mối quan hệ khách hàng đã quá quen thuộc đối với các doanh nghiệp. Trong thời đại số 4.0, các trung tâm tiếng anh trong giáo dục thấy tiềm […]