ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web DotB.vn, bạn phải đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện được mô tả dưới đây. Chúng tôi, Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục DotB được biết đến như là “Nhà cung cấp phần mềm quản lý giáo dục”. Được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2015 tại Việt Nam. Có trụ sở: Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (Saigon Hi-tech Park Incubation Center) Lô E2a-10, đường D2b, Khu Công nghệ cao, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi Điều khoản dịch vụ mà không cần thông báo trước. Mọi tính năng mới được cung cấp nhằm tăng cường và nâng cao Dịch vụ hiện tại, bao gồm cả việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới đều phải tuân theo Điều khoản dịch vụ. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau bất kỳ thay đổi nào như vậy sẽ được coi là sự đồng ý của bạn đối với những thay đổi này. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Điều khoản dịch vụ bất cứ lúc nào tại trang Điều khoản dịch vụ trên trang web DotB.vn.

Việc sử dụng dịch vụ của bạn phải tuân theo các điều khoản này. Nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào, chúng tôi sẽ tạm ngừng hoặc chấm dứt vĩnh viễn quyền truy cập dịch vụ của bạn.

Mặc dù chúng tôi nỗ lực để giám sát nội dung và hành vi của bạn, nhưng bạn vẫn có thể tự chịu trách nhiệm cho những tương tác và nội dung mà bạn gặp phải khi sử dụng dịch vụ. Chúng tôi khuyến khích bạn báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm nào mà bạn gặp phải để chúng tôi có thể thực hiện biện pháp xử lý thích hợp.

Việc sử dụng dịch vụ của bạn đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tự chịu rủi ro. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ của bạn.

ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN

Nếu bạn không đồng ý, tốt nhất bạn nên từ chối thỏa thuận này và ngừng sử dụng Dịch vụ ngay lập tức. Quyền truy cập vào Dịch vụ chỉ được cấp cho những người hoàn toàn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận dịch vụ này.

Bạn đồng ý các điều khoản thỏa thuận dịch vụ này và mối quan hệ giữa các bên sẽ được điều chỉnh độc quyền bởi luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và không có liên quan đến xung đột với nguyên tắc pháp luật hoặc các hiệp định quốc tế. Thẩm quyền duy nhất để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào là tòa án tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Để hoàn tất quá trình đăng ký, bạn cần cung cấp đầy đủ họ tên hợp pháp, địa chỉ email hợp lệ và bất kỳ thông tin khác yêu cầu trong quy trình đăng ký.

Thông tin đăng nhập của bạn chỉ được sử dụng bởi một người duy nhất và chỉ được đăng nhập một lần. Việc chia sẻ thông tin đăng nhập với nhiều người là không được phép. Tuy nhiên, tùy thuộc vào gói dịch vụ bạn chọn, bạn có thể tạo thông tin đăng nhập riêng cho nhiều người nếu gói dịch vụ cho phép điều đó.

Duy trì bảo mật tài khoản và mật khẩu là trách nhiệm của cá nhân bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn nếu bạn không tuân thủ nghĩa vụ bảo mật này.

Bạn phải cam kết duy trì tính bảo mật đầy đủ đối với mật khẩu của mình; liên quan đến dịch vụ và tài khoản của bạn. Điều này yêu cầu bạn phải duy trì tính bảo mật của mật khẩu và thông báo ngay lập tức cho chúng tôi nếu bạn biết về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào liên quan đến mật khẩu hoặc tài khoản của mình trên trang website DotB.vn.

Với tư cách là chủ sở hữu tài khoản, bạn có trách nhiệm toàn bộ về nội dung được đăng và các hoạt động diễn ra bên trong tài khoản của bạn, bao gồm cả việc người dùng khác sử dụng tài khoản của bạn để đăng nội dung.

Bạn không được phép sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào. Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, bạn cần cam kết không vi phạm bất kỳ luật nào trong phạm vi quyền hạn của mình (bao gồm nhưng không giới hạn ở luật bản quyền). Bạn phải cam kết không gây quấy rối, đe dọa, lạm dụng hoặc gây tổn hại cho chúng tôi hoặc các người dùng khác của Dịch vụ theo bất kỳ cách nào.

ĐIỀU KHOẢN HOÀN TIỀN, NÂNG CẤP VÀ HẠ CẤP

Dịch vụ được lập hóa đơn hàng năm và không có chính sách hoàn lại tiền. Chúng tôi sẽ không hoàn trả tiền hoặc tín dụng cho phần thời gian dịch vụ chưa sử dụng trong một tháng, nâng cấp/hạ và những tài khoản đã mở khi không sử dụng.

Tất cả các khoản phí không bao gồm bất kỳ loại thuế, lệ phí hoặc nghĩa vụ nào do cơ quan thuế áp đặt, trừ khi có quy định khác. Bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các loại thuế, phí hoặc nghĩa vụ đó.

Trong trường hợp bạn nâng cấp hoặc hạ cấp cấp gói dịch vụ, thẻ tín dụng bạn đã cung cấp sẽ tự động bị tính phí theo mức phí mới trong chu kỳ thanh toán tiếp theo của bạn.

Việc nâng cấp dịch vụ có thể dẫn đến mất mát nội dung, tính năng hoặc dung lượng trong tài khoản của bạn. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với mất mát đó.

HUỶ BỎ VÀ CHẤM DỨT

Bạn sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm về việc hủy đúng cách tài khoản của mình. Nếu không chắc chắn, bạn có thể liên hệ đến bộ phận hỗ trợ tại DotB.vn để hủy tài khoản đúng quy trình.

Tất cả các nội dung của bạn sẽ bị xóa ngay lập tức khỏi dịch vụ ngay sau khi bạn thực hiện thao tác hủy. Các thông tin sẽ không thể khôi phục lại sau khi tài khoản của bạn bị hủy.

Nếu bạn chọn hủy bỏ dịch vụ trước khi kỳ thanh toán hiện tại kết thúc, việc hủy bỏ sẽ có hiệu lực ngay lập tức và bạn sẽ không bị tính phí lại.

Chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và từ chối mọi hình thức sử dụng dịch vụ hiện tại hoặc tương lai vì bất kỳ lý do nào, bất cứ lúc nào. Việc chấm dứt dịch vụ như vậy sẽ dẫn đến việc vô hiệu hóa hoặc xóa tài khoản của bạn, mất quyền truy cập vào tài khoản cũng như việc tịch thu và từ bỏ tất cả nội dung trong tài khoản.

Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai với bất kỳ lý do nào và vào bất kỳ thời điểm nào.

ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt Dịch vụ (hoặc một phần của Dịch vụ) tạm thời hoặc vĩnh viễn, có hoặc không có thông báo trước.

Giá của tất cả các Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí gói đăng ký hàng năm cho Dịch vụ, có thể thay đổi sau khi chúng tôi thông báo trước ít nhất 30 ngày. Thông báo về các thay đổi này có thể được cung cấp bất cứ lúc nào bằng cách đăng thông tin về những thay đổi trên Trang web DotB (https://DotB.vn/) hoặc trực tiếp thông qua Dịch vụ chính.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sự thay đổi nào, bao gồm sự thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp dịch vụ.

Bạn đồng ý rằng hình thức và bản chất của dịch vụ có thể thay đổi theo thời gian mà không cần thông báo trước cho Khách hàng, do chúng tôi liên tục tiến hành cải thiện và đổi mới dịch vụ. Hơn nữa, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể ngừng cung cấp Dịch vụ (hoặc bất kỳ tính năng nào trong Dịch vụ) cho bạn vĩnh viễn hoặc tạm thời, theo quyết định riêng của húng tôi mà không cần thông báo trước cho Khách hàng.

THUẬT NGỮ NỘI DUNG

Nội dung được cung cấp bởi chúng tôi được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ. Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, cho thuê, cho mượn, cấp phép, tạo ra các tác phẩm phái sinh, thực hiện kỹ thuật đảo ngược, dịch ngược hoặc cố gắng trích xuất mã nguồn của dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của dịch vụ mà không có sự cho phép tương ứng từ chúng tôi.

Chúng tôi  không sở hữu quyền trí tuệ đối với tài liệu do bạn cung cấp cho dịch vụ. Hồ sơ và tài liệu của bạn, khi tải lên, vẫn thuộc quyền sở hữu của bạn. Tuy nhiên, khi bạn chia sẻ các trang của bạn công khai cũng đồng nghĩa với việc bạn đồng ý cho phép người khác xem và chia sẻ nội dung của bạn.

Chúng tôi không tiến hành sàng lọc trước nội dung, tuy nhiên, chúng tôi và các đại diện được chỉ định có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) từ chối hoặc xóa bất kỳ nội dung nào có sẵn thông qua dịch vụ, theo quyết định riêng của họ.

Bạn cam kết không tạo, truyền tải, hiển thị hoặc cung cấp bất kỳ nội dung nào vi phạm pháp luật, gây hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, xúc phạm, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc chứa nội dung gây hận thù (bao gồm cả vi-rút, sâu và bất kỳ mã độc hại nào khác).

ĐIỀU KIỆN CHUNG

Việc sử dụng Dịch vụ là một rủi ro duy nhất mà bạn phải chấp nhận. Dịch vụ được cung cấp theo nguyên tắc “như là’’ và “có sẵn’’.

Chúng tôi (nhà cung cấp dịch vụ) không đảm bảo rằng:

* Việc sử dụng dịch vụ sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của bạn.
* Việc sử dụng dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, được thực hiện kịp thời, an toàn và không có lỗi.
* Mọi thông tin bạn thu được từ việc sử dụng dịch vụ sẽ chính xác, đáng tin cậy và được cập nhật.
* Các lỗi trong hoạt động hoặc chức năng của dịch vụ sẽ được sửa chữa.

Chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật có sẵn thông qua email để giải quyết các vấn đề và các câu hỏi của bạn.

Chúng tôi không cung cấp bảo hành, bao gồm cả chất lượng phù hợp, tính phù hợp cho mục đích cụ thể hoặc phù hợp với mô tả, trừ khi có quy định rõ ràng trong Thỏa thuận.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc phát sinh sau này (bao gồm mất lợi nhuận, mất dữ liệu, mất thiện chí hoặc uy tín kinh doanh) mà bạn có thể gán cho dịch vụ, bao gồm:

* Thiệt hại do bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi có thể thực hiện đối với dịch vụ.
* Thiệt hại do bất kỳ sự gián đoạn vĩnh viễn hoặc tạm thời nào trong việc cung cấp dịch vụ.
* Thiệt hại do xóa, thay đổi hoặc không lưu trữ bất kỳ nội dung nào của bạn.
* Thiệt hại do bạn không cung cấp cho chúng tôi thông tin tài khoản chính xác.
* Thiệt hại do việc bạn không bảo mật mật khẩu hoặc chi tiết tài khoản của mình.

Bạn không được phép sửa đổi, điều chỉnh hoặc xâm nhập vào Dịch vụ; cũng như không được sửa đổi một trang web khác để tạo ra sự ngụ ý sai rằng nó có liên kết với Dịch vụ.

Bạn hiểu rằng chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba và đối tác lưu trữ để cung cấp phần cứng, phần mềm, mạng, lưu trữ và công nghệ liên quan cần thiết để vận hành Dịch vụ.

Bạn đồng ý rằng không sao chép, tái bản, bán, mua lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của dịch vụ, cũng như không được sử dụng dịch vụ hoặc truy cập dịch vụ mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản từ nhà cung cấp dịch vụ.

Bạn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho chúng tôi, các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép, nhà cung cấp và các bên liên quan khác đối với mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, chi phí, thiệt hại và khoản phí phát sinh, bao gồm cả các khoản phí luật sư, do vi phạm thỏa thuận hoặc hành vi trên tài khoản của bạn.

Chúng tôi có quyền nhưng không có nghĩa vụ xóa nội dung và tài khoản chứa nội dung mà chúng tôi xác định một cách riêng là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, khiêu dâm, tục tĩu hoặc phản cảm, hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba hoặc các điều khoản dịch vụ này.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể gửi thông báo cho bạn, bao gồm các thông báo liên quan đến các thay đổi về thỏa thuận, qua email, thư thông thường hoặc các bài đăng trên dịch vụ.

Bạn hiểu rằng việc xử lý và truyền dữ liệu kỹ thuật, bao gồm Nội dung của bạn, có thể được thực hiện mà không được mã hóa và có liên quan đến (a) việc truyền qua các mạng khác nhau; và (b) việc thay đổi để phù hợp và tương thích với yêu cầu kỹ thuật của mạng hoặc thiết bị kết nối. Bạn không được tải lên, đăng, lưu trữ hoặc truyền email, SMS hoặc bất kỳ hình thức gửi thư rác (spam) không mong muốn.

Bạn không được truyền bất kỳ loại sâu hoặc mã vi-rút, cũng như không được sử dụng bất kỳ mã nào có tính chất phá hoại.

Không có điều gì trong thỏa thuận này sẽ loại trừ hoặc hạn chế trách nhiệm của chúng tôi đối với thiệt hại không thể loại trừ hoặc hạn chế hợp pháp theo luật pháp của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào trong Thỏa thuận này sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó. Thỏa thuận này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi trong việc điều chỉnh việc sử dụng dịch vụ, thay thế bất kỳ thỏa thuận trước đây (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ phiên bản trước đây nào của thỏa thuận này).

Thỏa thuận này tuân thủ theo luật pháp của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Trong trường hợp thỏa thuận này đã được dịch sang các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh và có sự mâu thuẫn giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản dịch, thì phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến thỏa thuận sẽ được giải quyết thông qua đàm phán. Trường hợp không thể giải quyết tranh chấp bằng đàm phán, tranh chấp sẽ được xem xét tại Tòa án Tối cao Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Điều khoản dịch vụ, vui lòng liên hệ với hỗ trợ tại DotB.vn.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.