Phần mềm quản lý trường Quốc tế Dotb EMS là giải pháp quản trị toàn diện, giúp nhà trường tối ưu hóa các hoạt động giảng dạy, học tập, quản lý.

Phần mềm quản lý
trường quốc tế

DOTB tự hào được đồng hành cùng các
trường quốc tế hàng đầu Việt Nam

Giới thiệu phần mềm

Phần mềm quản lý trường Quốc tế DotB EMS là ứng dụng được tạo ra hỗ trợ nhà trường quản lý thông tin học sinh, giáo viên, điểm, thời khóa biểu, liên lạc với phụ huynh,… Phần mềm cho phép tương tác giữa học sinh, phụ huynh, giáo viên.

Tính năng

Lợi ích khi sử dụng phần mềm
quản lý trường quốc tế

Quản lý quy trình
tuyển sinh và xếp lớp

Tối ưu hóa quá trình phân lớp dựa trên các tiêu chí như điểm đầu vào, trình độ, kỹ năng, yêu cầu của từng khóa học,…

Quản lý thông tin học viên

Phần mềm cung cấp tính năng quản lý như hồ sơ học viên, quá trình học tập,… nhà quản trị dễ dàng truy xuất những thông tin liên quan đến học viên.

Quản lý giáo viên
và giáo vụ

Quản lý giáo viên và giáo vụ giúp quản lý dữ liệu giáo viên, học viên. Sắp xếp thời khóa biểu, bài giảng, phân công lịch dạy,…

Quản lý tài chính
chính xác

Quản lý tài chính trường học là các hoạt động quản lý thu chi, đối soát các nguồn thu chi học phí và lập chiến lược.

Thực hiện báo cáo
tổng quan và chi tiết

Hơn 35 mẫu báo cáo chi tiết. Nhà quản trị tiết kiệm thời gian, chủ động trong công tác quản lý và đánh giá hoạt động trường học.

Do the best for education!

Đừng ngần ngại liên hệ với DOTB để chúng tôi có cơ hội chinh phục sứ mệnh của mình. Hãy để chúng tôi được giúp bạn!

Bắt đầu dùng thử

Dùng thử miễn phí trong vòng 30 ngày. Không cần thẻ tín dụng, không cần cài đặt.

Nói với chuyên gia

Liên hệ ngay đến 096.126.9091 hoặc fanpage DotB để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ!

Cập nhật thông tin

Nhận thông tin chi tiết về và tin tức sản phẩm mới nhất sẽ gửi đến hộp thư của bạn.

Phần mềm quản lý trường Quốc tế là giải pháp quản trị toàn diện, giúp nhà trường tối ưu hóa các hoạt động giảng dạy, học tập, quản lý.

Phần mềm quản lý trường quốc tế

DOTB tự hào được đồng hành cùng các trường quốc tế hàng đầu Việt Nam

Giới thiệu phần mềm

Phần mềm quản lý trường Quốc tế DotB EMS là ứng dụng được tạo ra hỗ trợ nhà trường quản lý thông tin học sinh, giáo viên, điểm, thời khóa biểu, liên lạc với phụ huynh,… Phần mềm cho phép tương tác giữa học sinh, phụ huynh, giáo viên.

Tính năng

Lợi ích khi sử dụng phần mềm
quản lý trường quốc tế

Quy trình tuyển sinh và xếp lớp

Tối ưu hóa quá trình phân lớp dựa trên các tiêu chí như điểm đầu vào, trình độ, kỹ năng, yêu cầu của từng khóa học,…

Quản lý thông tin học viên

Phần mềm cung cấp tính năng quản lý như hồ sơ học viên, quá trình học tập,…

Quản lý giáo viên và giáo vụ

Quản lý giáo viên và giáo vụ giúp quản lý dữ liệu giáo viên, học viên.

Quản lý tài chính chính xác

Quản lý tài chính trường học là các hoạt động quản lý thu chi, đối soát các nguồn thu chi học phí và lập chiến lược.

Báo cáo tổng quan và chi tiết

Nhà quản trị tiết kiệm thời gian, chủ động trong công tác quản lý và đánh giá hoạt động của trường học.

Do the best for education!

Đừng ngần ngại liên hệ với DOTB để chúng tôi có cơ hội chinh phục sứ mệnh của mình. Hãy để chúng tôi được giúp bạn!

Bắt đầu dùng thử

Dùng thử miễn phí trong vòng 30 ngày. Không cần thẻ tín dụng, không cần cài đặt.

Nói với chuyên gia

Liên hệ ngay đến 096.126.9091 hoặc fanpage DotB để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ!

Cập nhật thông tin

Nhận thông tin chi tiết về và tin tức sản phẩm mới nhất sẽ gửi đến hộp thư của bạn.

Phần mềm quản lý trường quốc tế

Phần mềm quản lý trường Quốc tế Dotb EMS là giải pháp quản trị toàn diện, giúp nhà trường tối ưu hóa các hoạt động giảng dạy, học tập, quản lý.

DOTB tự hào được đồng hành cùng các trường quốc tế hàng đầu Việt Nam

Giới thiệu phần mềm

Phần mềm quản lý trường Quốc tế DotB EMS là ứng dụng được tạo ra hỗ trợ nhà trường quản lý thông tin học sinh, giáo viên, điểm, thời khóa biểu, liên lạc với phụ huynh,… Phần mềm cho phép tương tác giữa học sinh, phụ huynh, giáo viên.

Tính năng

Lợi ích khi sử dụng phần mềm quản lý trường quốc tế

Quản lý quy trình tuyển sinh và xếp lớp

Tối ưu hóa quá trình phân lớp dựa trên các tiêu chí như điểm đầu vào, trình độ, kỹ năng, yêu cầu của từng khóa học,…

Quản lý thông tin học viên

Phần mềm cung cấp tính năng quản lý như hồ sơ học viên, quá trình học tập,… nhà quản trị dễ dàng truy xuất những thông tin liên quan đến học viên.

Quản lý giáo viên và giáo vụ

Quản lý giáo viên và giáo vụ giúp quản lý dữ liệu giáo viên, học viên. Sắp xếp thời khóa biểu, bài giảng, phân công lịch dạy,…

Quản lý tài chính chính xác

Quản lý tài chính trường học là các hoạt động quản lý thu chi, đối soát các nguồn thu chi học phí và lập chiến lược.

Thực hiện báo cáo tổng quan và chi tiết

Hơn 35 mẫu báo cáo chi tiết. Nhà quản trị tiết kiệm thời gian, chủ động trong công tác quản lý và đánh giá hoạt động trường học.

Do the best for education!

Đừng ngần ngại liên hệ với DOTB để chúng tôi có cơ hội chinh phục sứ mệnh của mình. Hãy để chúng tôi được giúp bạn!

Bắt đầu dùng thử

Dùng thử miễn phí trong vòng 30 ngày. Không thẻ tín dụng, không cần cài đặt.

Nói với chuyên gia

Liên hệ ngay đến 096.126.9091 hoặc fanpage DotB để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ!

Luôn cập nhật

Nhận thông tin chi tiết về và tin tức sản phẩm mới nhất sẽ gửi đến hộp thư của bạn.