DotB luôn được xếp hạng là một trong những môi trường tốt để làm việc – đây là cơ hội để bạn tìm hiểu lý do tại sao. Khám phá danh sách công việc mới nhất của chúng tôi và nộp đơn ngay hôm nay để cùng tham gia với chúng tôi.

Hiện tại đang tuyển dụng các vị trí

Mobile

LẬP TRÌNH VIÊN MOBILE APP

“Chúng tôi đang tìm kiếm Lập Trình Viên Mobile App có kỹ năng phát triển ứng dụng di động, hiểu biết về RESTful APIs, và khả năng tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng. Tham gia vào dự án thú vị và phát triển cùng đội ngũ trẻ trung!”

PHP

LẬP TRÌNH VIÊN PHP

Lập Trình Viên PHP đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống và lập trình tính năng phần mềm CRM theo yêu cầu khách hàng. Chịu trách nhiệm hoàn thành công việc đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng

Sales

NHÂN VIÊN TƯ VẤN SALES MARKETING

Nhân viên Sale Marketing đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược marketing. Họ tạo nhận thức về thương hiệu, tiếp cận khách hàng tiềm năng và chốt đơn.

CS

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Nhân viên chăm sóc khách hàng là người tiếp nhận thông tin và giải quyết khiếu nại, vấn đề của khách hàng. Họ tạo sự hài lòng và thỏa mãn cho khách hàng, đồng thời là cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng

BA

NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH KINH DOANH

Nhân viên phân tích kinh doanh (Business Analyst - BA) là người hiểu chiến lược và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Họ đưa ra giải pháp tối ưu cho năng suất và chất lượng công việc

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

DotB luôn được xếp hạng là một trong những môi trường tốt để làm việc – đây là cơ hội để bạn tìm hiểu lý do tại sao. Khám phá danh sách công việc mới nhất của chúng tôi và nộp đơn ngay hôm nay để cùng tham gia với chúng tôi.

Hiện tại đang tuyển dụng các vị trí

Mobile

LẬP TRÌNH VIÊN MOBILE APP

“Chúng tôi đang tìm kiếm Lập Trình Viên Mobile App có kỹ năng phát triển ứng dụng di động, hiểu biết về RESTful APIs, và khả năng tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng. Tham gia vào dự án thú vị và phát triển cùng đội ngũ trẻ trung!”

PHP

LẬP TRÌNH VIÊN PHP

Lập Trình Viên PHP đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống và lập trình tính năng phần mềm CRM theo yêu cầu khách hàng. Chịu trách nhiệm hoàn thành công việc đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng

Sales

NHÂN VIÊN TƯ VẤN SALES MARKETING

Nhân viên Sale Marketing đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược marketing. Họ tạo nhận thức về thương hiệu, tiếp cận khách hàng tiềm năng và chốt đơn.

CS

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Nhân viên chăm sóc khách hàng là người tiếp nhận thông tin và giải quyết khiếu nại, vấn đề của khách hàng. Họ tạo sự hài lòng và thỏa mãn cho khách hàng, đồng thời là cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng

BA

NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH KINH DOANH

Nhân viên phân tích kinh doanh (Business Analyst - BA) là người hiểu chiến lược và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Họ đưa ra giải pháp tối ưu cho năng suất và chất lượng công việc

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

DotB luôn được xếp hạng là một trong những môi trường tốt để làm việc – đây là cơ hội để bạn tìm hiểu lý do tại sao. Khám phá danh sách công việc mới nhất của chúng tôi và nộp đơn ngay hôm nay để cùng tham gia với chúng tôi.

Hiện tại đang tuyển dụng các vị trí

Mobile

LẬP TRÌNH VIÊN MOBILE APP

“Chúng tôi đang tìm kiếm Lập Trình Viên Mobile App có kỹ năng phát triển ứng dụng di động, hiểu biết về RESTful APIs, và khả năng tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng. Tham gia vào dự án thú vị và phát triển cùng đội ngũ trẻ trung!”

PHP

LẬP TRÌNH VIÊN PHP

Lập Trình Viên PHP đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống và lập trình tính năng phần mềm CRM theo yêu cầu khách hàng. Chịu trách nhiệm hoàn thành công việc đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng

Sales

NHÂN VIÊN TƯ VẤN SALES MARKETING

Nhân viên Sale Marketing đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng chiến lược marketing. Họ tạo nhận thức về thương hiệu, tiếp cận khách hàng tiềm năng và chốt đơn.

CS

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Nhân viên chăm sóc khách hàng là người tiếp nhận thông tin và giải quyết khiếu nại, vấn đề của khách hàng. Họ tạo sự hài lòng và thỏa mãn cho khách hàng, đồng thời là cầu nối giữa doanh nghiệp và khách hàng

BA

NHÂN VIÊN PHÂN TÍCH KINH DOANH

Nhân viên phân tích kinh doanh (Business Analyst - BA) là người hiểu chiến lược và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Họ đưa ra giải pháp tối ưu cho năng suất và chất lượng công việc

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.