giải pháp phần mềm cho quản lý đào tạo

Giải pháp ALL IN ONE cho giáo dục: trước bán hàng (tiếp thị), trong bán hàng (đăng ký học/ tuyển sinh), sau bán hàng (điều hành giảng dạy) và chăm sóc học viên (giữ chân cựu sinh viên, chương trình khách hàng thân thiết, nhận ý kiến phản hồi)

 TIẾP THỊ Tự động

Tiếp cận học viên tiềm năng.

Theo dõi nguồn học viên.

Quản lý hiệu quả chiến dịch.

Phễu lọc hv tiềm năng.

TUYỂN SINH bán hàng

Đăng ký học.

Quản lý hoá đơn, phiếu thu.

Khuyến mãi, giảm giá.

Kênh bán hàng.

ĐIỀU HÀNH GIẢNG DẠY

Xây dựng chương trình học.

Hồ sơ học viên toàn diện.

Lập lịch học, lịch dạy.

Quản lý điểm danh.

CHĂM SÓC HỌC VIÊN

Đa kênh hỗ trợ học viên.

Tạm dừng, đổi lớp.

Lập lịch học, lịch dạy.

Quản lý phản hồi.

Bảng giá

Khách hàng và đối tác