Phần mềm quản lý trung tâm tư vấn du học là hệ thống được tích hợp những tính năng nổi bật trong việc tổ chức và quản lý hoạt động tại trung tâm.

Phần mềm quản lý
trung tâm tư vấn du học

DOTB tự hào được đồng hành cùng các trung tâm
tư vấn du học hàng đầu Việt Nam

Giới thiệu phần mềm

Phần mềm quản lý trung tâm tư vấn du học là hệ thống cung cấp các giải pháp quản lý toàn diện.  Nhà quản trị dễ dàng lưu trữ thông tin về học viên, quản lý quá trình tư vấn, hỗ trợ du học, theo dõi các tiến trình đăng ký và xử lý hồ sơ.

Tính năng

Lợi ích khi sử dụng phần mềm
quản lý trung tâm tư vấn du học

Tự động hoá quy trình
tìm kiếm khách hàng

Tự động hóa quy trình như gửi thông tin chương trình ưu đãi tháng, chính sách ưu đãi, thông tin khóa học,…

Chăm sóc
khách hàng tiềm năng

Phần mềm giúp nhân viên sàng lọc danh sách khách hàng tiềm năng, dễ dàng phối hợp, thực hiện theo đuổi và chăm sóc khách hàng.

Quản lý
thông tin khách hàng

Phần mềm giúp doanh nghiệp quản lý và lưu trữ dữ liệu khách hàng chi tiết nhất. 

Đối soát và quản lý tài chính minh bạch

Dữ liệu về doanh thu hay các công tác thu chi của trung tâm sẽ được đối soát cụ thể. Phân loại từng nguồn giúp bộ phận kế toán rà soát và báo cáo tài chính chuẩn xác nhất.

Tích hợp đa dạng các mẫu báo cáo

Sở hữu hơn 35+ mẫu báo cáo giúp trung tâm chủ động quản trị được mọi hoạt động của trung tâm mà không cần đợi báo cáo tổng hợp từ các phòng ban.

Do the best for education!

Đừng ngần ngại liên hệ với DOTB để chúng tôi có cơ hội chinh phục sứ mệnh của mình. Hãy để chúng tôi được giúp bạn!

Bắt đầu dùng thử

Dùng thử miễn phí trong vòng 30 ngày. Không cần thẻ tín dụng, không cần cài đặt.

Nói với chuyên gia

Liên hệ ngay đến 096.126.9091 hoặc fanpage DotB để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ!

Cập nhật thông tin

Nhận thông tin chi tiết về và tin tức sản phẩm mới nhất sẽ gửi đến hộp thư của bạn.

Phần mềm quản lý trung tâm tư vấn du học là hệ thống được tích hợp những tính năng nổi bật trong việc tổ chức và quản lý hoạt động tại trung tâm.

Phần mềm quản lý trung tâm
tư vấn du học

DOTB tự hào được đồng hành cùng các trung tâm tư vấn du học hàng đầu Việt Nam

Giới thiệu phần mềm

Phần mềm quản lý trung tâm tư vấn du học là hệ thống cung cấp các giải pháp quản lý toàn diện.  Nhà quản trị dễ dàng lưu trữ thông tin về học viên, quản lý quá trình tư vấn, hỗ trợ du học, theo dõi các tiến trình đăng ký và xử lý hồ sơ.

Tính năng

Lợi ích khi sử dụng phần mềm
quản lý trung tâm tư vấn du học

Tự động hoá quy trình tìm kiếm khách hàng

Tự động hóa quy trình như gửi thông tin chương trình ưu đãi tháng, chính sách ưu đãi, thông tin khóa học,…

Chăm sóc khách hàng tiềm năng

Phần mềm giúp nhân viên sàng lọc danh sách khách hàng tiềm năng, dễ dàng phối hợp, thực hiện theo đuổi và chăm sóc khách hàng.

Quản lý thông tin khách hàng

Phần mềm giúp doanh nghiệp quản lý và lưu trữ dữ liệu khách hàng chi tiết nhất. 

Đối soát và quản lý tài chính minh bạch

Dữ liệu về doanh thu hay công tác thu chi của trung tâm sẽ được đối soát cụ thể. Phân loại từng nguồn giúp bộ phận kế toán rà soát báo cáo tài chính chuẩn xác.

Tích hợp đa dạng các mẫu báo cáo

Sở hữu hơn 35+ mẫu báo cáo giúp trung tâm chủ động quản trị được mọi hoạt động của trung tâm mà không cần đợi báo cáo tổng hợp từ các phòng ban.

Do the best for education!

Đừng ngần ngại liên hệ với DOTB để chúng tôi có cơ hội chinh phục sứ mệnh của mình. Hãy để chúng tôi được giúp bạn!

Bắt đầu dùng thử

Dùng thử miễn phí trong vòng 30 ngày. Không cần thẻ tín dụng, không cần cài đặt.

Nói với chuyên gia

Liên hệ ngay đến 096.126.9091 hoặc fanpage DotB để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ!

Cập nhật thông tin

Nhận thông tin chi tiết về và tin tức sản phẩm mới nhất sẽ gửi đến hộp thư của bạn.

Phần mềm quản lý trung tâm tư vấn du học

Phần mềm quản lý trung tâm tư vấn du học là hệ thống được tích hợp những tính năng nổi bật trong việc tổ chức và quản lý hoạt động tại trung tâm.

DOTB tự hào được đồng hành cùng các trung tâm tư vấn du học hàng đầu Việt Nam

Giới thiệu phần mềm

Phần mềm quản lý trung tâm tư vấn du học là hệ thống cung cấp các giải pháp quản lý toàn diện.  Nhà quản trị dễ dàng lưu trữ thông tin về học viên, quản lý quá trình tư vấn, hỗ trợ du học, theo dõi các tiến trình đăng ký và xử lý hồ sơ.

Tính năng

Lợi ích khi sử dụng phần mềm quản lý trung tâm tư vấn du học

Tự động hoá quy trình tìm kiếm khách hàng

Tự động hóa quy trình như gửi thông tin chương trình ưu đãi tháng, chính sách ưu đãi, thông tin khóa học,…

Chăm sóc khách hàng tiềm năng

Phần mềm giúp nhân viên sàng lọc danh sách khách hàng tiềm năng, dễ dàng phối hợp, thực hiện theo đuổi và chăm sóc khách hàng.

Quản lý thông tin khách hàng

Phần mềm giúp doanh nghiệp quản lý và lưu trữ dữ liệu khách hàng chi tiết nhất.

Đối soát và quản lý tài chính minh bạch

Dữ liệu về doanh thu hay các công tác thu chi của trung tâm sẽ được đối soát cụ thể. Phân loại từng nguồn giúp bộ phận kế toán rà soát và báo cáo tài chính chuẩn xác nhất.

Tích hợp đa dạng các mẫu báo cáo

Sở hữu hơn 35+ mẫu báo cáo giúp trung tâm chủ động quản trị được mọi hoạt động của trung tâm mà không cần đợi báo cáo tổng hợp từ các phòng ban.

Do the best for education!

Đừng ngần ngại liên hệ với DOTB để chúng tôi có cơ hội chinh phục sứ mệnh của mình. Hãy để chúng tôi được giúp bạn!

Bắt đầu dùng thử

Dùng thử miễn phí trong vòng 30 ngày. Không thẻ tín dụng, không cần cài đặt.

Nói với chuyên gia

Liên hệ ngay đến 096.126.9091 hoặc fanpage DotB để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ!

Luôn cập nhật

Nhận thông tin chi tiết về và tin tức sản phẩm mới nhất sẽ gửi đến hộp thư của bạn.