Tag Archives: VMG

DotB chuyển đổi số cho hệ thống trung tâm Anh ngữ Việt Mỹ

Hệ thống “Đào tạo Anh Ngữ Việt Mỹ” thuộc Tập Đoàn Giáo Dục Việt Mỹ được thành lập từ năm 2003. Là đơn vị đầu tiên thực hiện Chương trình tư vấn và định hướng học tiếng Anh giúp người học tiết kiệm thời gian và chi phí. Trải qua nhiều năm kinh nghiệm đào […]