Tag Archives: Jaxtina

DotB triển khai hệ thống cho chuỗi trung tâm anh ngữ Jaxtina 11 chi nhánh

DotB triển khai hệ thống cho chuỗi trung tâm anh ngữ Jaxtina hơn 11 chi nhánh. Có thể khẳng định rằng Jaxtina là một trong những hệ thống trung tâm anh ngữ uy tín hàng đầu với chất lượng đào tạo vượt trội được phụ huynh và học viên tin cậy! Giới thiệu về hệ […]