Tag Archives: IIG Việt Nam

DotB triển khai hệ thống cho Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam

DotB triển khai hệ thống quản lý ILG Việt Nam

DotB  triển khai giải pháp quản lý cho Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ về khảo thí, đảm bảo chất lượng và kiểm tra năng lực giáo dục hàng đầu tại Việt Nam. Có thể khẳng định rằng IIG Việt Nam là một trong những khách hàng đã […]