Tag Archives: CB Centres

Triển khai hệ thống cho trung tâm anh ngữ CB Centres 22 chi nhánh 

Triển khai hệ thống cho trung tâm anh ngữ CB Centres 22 chi nhánh 

DotB triển khai hệ thống cho trung tâm anh ngữ CB Centres hơn 22 chi nhánh lớn nhất khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long. Có thể khẳng định rằng CB Centres là một trong những hệ thống trung tâm anh ngữ uy tín, chất lượng đào tạo vượt trội được phụ huynh, học viên […]