Hệ thống quản lý Dotb EMS thực hiện nhiệm vụ tối ưu quy trình quản lý đào tạo cho doanh nghiệp và cung cung cấp các tính năng giúp quản lý hiệu suất làm việc của giáo viên chính xác nhất!

Tối ưu quy trình quản lý đào tạo cho doanh nghiệp giáo dục

01_Daotao_Dotb

DOTB tự hào được đồng hành cùng các
doanh nghiệp giáo dục trong quản lý đào tạo

Chức năng của quản lý đào tạo

Quản lý đào tạo là phòng ban vô cùng quan trọng khi sở hữu các chức năng chuyên biệt nhằm triển khai và đào tạo năng lực chuyên môn cho cán bộ giáo viên trong nhà trường hay các trung tâm ngoại ngữ.

Nhiệm vụ của phòng quản lý đào tạo

Thiết kế chương trình học và giảng dạy

Phòng quản lý đào tạo sẽ có nhiệm vụ lập kế hoạch và thiết kế lộ trình đào tạo phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của tổ chức.

Hệ thống lưu trữ thông tin của giảng viên như thông tin cá nhân, lịch trình giảng dạy, giáo án, đánh giá hiệu suất dạy từ học sinh,…

Hệ thống lưu trữ thông tin của giảng viên như thông tin cá nhân, lịch trình giảng dạy, giáo án, đánh giá hiệu suất dạy từ học sinh,…

Phòng quản lý đào tạo có trách nhiệm tuyển dụng và lựa chọn giáo viên phù hợp để tham gia quá trình đào tạo.

Vì sao doanh nghiệp giáo dục
cần tối ưu quản lý đào tạo

Liên tục cập nhật và đổi mới chương trình học

Phòng quản lý đào tạo sẽ có nhiệm vụ lập kế hoạch và thiết kế lộ trình đào tạo phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của tổ chức.

Hệ thống lưu trữ thông tin của giảng viên như thông tin cá nhân, lịch trình giảng dạy, giáo án, đánh giá hiệu suất dạy từ học sinh,…

Hệ thống lưu trữ thông tin của giảng viên như thông tin cá nhân, lịch trình giảng dạy, giáo án, đánh giá hiệu suất dạy từ học sinh,…

Giới thiệu giải pháp quản lý đào tạo

Sở hữu tính năng dành riêng cho doanh nghiệp giáo dục

Cụ thể, hệ thống sở hữu hơn 150 tính năng quản lý, cùng 40 mẫu báo cáo từ động cho tất cả các phòng ban phục vụ công tác quản lý hiệu quả nhất!

Cam kết bảo mật
dữ liệu an toàn

Toàn bộ các dữ liệu về chương trình học, giáo án hay toàn bộ dữ liệu của doanh nghiệp đều sẽ được bảo mật an toàn với 2 lớp bảo mật từ hệ thống. Dotb cam kết mang đến hệ thống đạt tiêu chí bảo mật 100%.

Đấu nối đơn giản với các hệ thống bên thứ bai

Trong quá trình đào tạo, hay giảng dạy các doanh nghiệp giáo dục đều cần đến giải pháp lớp học trực tuyến, vì vậy Dotb EMS đáp ứng đủ được các nhiệm vụ này! 

Do the best for education!

Đừng ngần ngại liên hệ với DOTB để chúng tôi có cơ hội chinh phục sứ mệnh của mình. Hãy để chúng tôi được giúp bạn!

Bắt đầu dùng thử

Dùng thử miễn phí trong vòng 30 ngày. Không cần thẻ tín dụng, không cần cài đặt.

Nói với chuyên gia

Liên hệ ngay đến 096.126.9091 hoặc fanpage DotB để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ!

Cập nhật thông tin

Nhận thông tin chi tiết về và tin tức sản phẩm mới nhất sẽ gửi đến hộp thư của bạn.

Hệ thống quản lý Dotb EMS thực hiện nhiệm vụ tối ưu quy trình quản lý đào tạo cho doanh nghiệp và cung cung cấp các tính năng giúp quản lý hiệu suất làm việc của giáo viên chính xác nhất!

Tối ưu quy trình quản lý đào tạo cho doanh nghiệp giáo dục

DOTB tự hào được đồng hành cùng các doanh nghiệp giáo dục trong quản lý đào tạo

Chức năng của quản lý đào tạo

Quản lý đào tạo là phòng ban vô cùng quan trọng khi sở hữu các chức năng chuyên biệt nhằm triển khai và đào tạo năng lực chuyên môn cho cán bộ giáo viên trong nhà trường hay các trung tâm ngoại ngữ.

Nhiệm vụ của phòng quản lý đào tạo

Thiết kế chương trình học và giảng dạy

Phòng quản lý đào tạo sẽ có nhiệm vụ lập kế hoạch và thiết kế lộ trình đào tạo phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của tổ chức.

Hệ thống lưu trữ thông tin của giảng viên như thông tin cá nhân, lịch trình giảng dạy, giáo án, đánh giá hiệu suất dạy từ học sinh,…

Hệ thống lưu trữ thông tin của giảng viên như thông tin cá nhân, lịch trình giảng dạy, giáo án, đánh giá hiệu suất dạy từ học sinh,…

Phòng quản lý đào tạo có trách nhiệm tuyển dụng và lựa chọn giáo viên phù hợp để tham gia quá trình đào tạo.

Vì sao doanh nghiệp giáo dục cần tối ưu
quản lý đào tạo

Liên tục cập nhật và đổi mới chương trình học

Phòng quản lý đào tạo sẽ có nhiệm vụ lập kế hoạch và thiết kế lộ trình đào tạo phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của tổ chức.

Hệ thống lưu trữ thông tin của giảng viên như thông tin cá nhân, lịch trình giảng dạy, giáo án, đánh giá hiệu suất dạy từ học sinh,…

Hệ thống lưu trữ thông tin của giảng viên như thông tin cá nhân, lịch trình giảng dạy, giáo án, đánh giá hiệu suất dạy từ học sinh,…

Giới thiệu giải pháp quản lý đào tạo

Tính năng dành riêng cho doanh nghiệp giáo dục

Cụ thể, hệ thống sở hữu hơn 150 tính năng quản lý, cùng 40 mẫu báo cáo từ động cho tất cả các phòng ban phục vụ công tác quản lý hiệu quả nhất!

Cam kết bảo mật
dữ liệu an toàn

Toàn bộ các dữ liệu về chương trình học, giáo án hay toàn bộ dữ liệu của doanh nghiệp đều sẽ được bảo mật an toàn với 2 lớp bảo mật từ hệ thống.

Đấu nối đơn giản với các hệ thống bên thứ bai

Trong quá trình đào tạo, hay giảng dạy các doanh nghiệp giáo dục đều cần đến giải pháp lớp học trực tuyến, vì vậy Dotb EMS đáp ứng đủ được các nhiệm vụ này! 

Do the best for education!

Đừng ngần ngại liên hệ với DOTB để chúng tôi có cơ hội chinh phục sứ mệnh của mình. Hãy để chúng tôi được giúp bạn!

Bắt đầu dùng thử

Dùng thử miễn phí trong vòng 30 ngày. Không cần thẻ tín dụng, không cần cài đặt.

Nói với chuyên gia

Liên hệ ngay đến 096.126.9091 hoặc fanpage DotB để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ!

Cập nhật thông tin

Nhận thông tin chi tiết về và tin tức sản phẩm mới nhất sẽ gửi đến hộp thư của bạn.

Tối ưu quy trình quản lý đào tạo cho doanh nghiệp giáo dục

Hệ thống quản lý Dotb EMS thực hiện nhiệm vụ tối ưu quy trình quản lý đào tạo cho doanh nghiệp và cung cung cấp các tính năng giúp quản lý hiệu suất làm việc của giáo viên chính xác nhất!

DOTB tự hào được đồng hành cùng các doanh nghiệp giáo dục trong quản lý đào tạo

Chức năng của quản lý đào tạo

Quản lý đào tạo là phòng ban vô cùng quan trọng khi sở hữu các chức năng chuyên biệt nhằm triển khai và đào tạo năng lực chuyên môn cho cán bộ giáo viên trong nhà trường hay các trung tâm ngoại ngữ.

Nhiệm vụ của phòng quản lý đào tạo

Thiết kế chương trình học và giảng dạy

Phòng quản lý đào tạo sẽ có nhiệm vụ lập kế hoạch và thiết kế lộ trình đào tạo phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của tổ chức.

Hệ thống lưu trữ thông tin của giảng viên như thông tin cá nhân, lịch trình giảng dạy, giáo án, đánh giá hiệu suất dạy từ học sinh,…

Hệ thống lưu trữ thông tin của giảng viên như thông tin cá nhân, lịch trình giảng dạy, giáo án, đánh giá hiệu suất dạy từ học sinh,…

Phòng quản lý đào tạo có trách nhiệm tuyển dụng và lựa chọn giáo viên phù hợp để tham gia quá trình đào tạo.

Vì sao doanh nghiệp giáo dục cần tối ưu
quản lý đào tạo

Liên tục cập nhật và đổi mới chương trình học

Phòng quản lý đào tạo sẽ có nhiệm vụ lập kế hoạch và thiết kế lộ trình đào tạo phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của tổ chức.

Hệ thống lưu trữ thông tin của giảng viên như thông tin cá nhân, lịch trình giảng dạy, giáo án, đánh giá hiệu suất dạy từ học sinh,…

Hệ thống lưu trữ thông tin của giảng viên như thông tin cá nhân, lịch trình giảng dạy, giáo án, đánh giá hiệu suất dạy từ học sinh,…

Giới thiệu giải pháp quản lý đào tạo

Sở hữu tính năng dành riêng cho doanh nghiệp giáo dục

Cụ thể, hệ thống sở hữu hơn 150 tính năng quản lý, cùng 40 mẫu báo cáo từ động cho tất cả các phòng ban phục vụ công tác quản lý hiệu quả nhất!

Cam kết bảo mật
dữ liệu an toàn

Toàn bộ các dữ liệu về chương trình học, giáo án hay toàn bộ dữ liệu của doanh nghiệp đều sẽ được bảo mật an toàn với 2 lớp bảo mật từ hệ thống. Dotb cam kết mang đến hệ thống đạt tiêu chí bảo mật 100%.

Đấu nối đơn giản với các hệ thống bên thứ bai

Trong quá trình đào tạo, hay giảng dạy các doanh nghiệp giáo dục đều cần đến giải pháp lớp học trực tuyến, vì vậy Dotb EMS đáp ứng đủ được các nhiệm vụ này! 

Do the best for education!

Đừng ngần ngại liên hệ với DOTB để chúng tôi có cơ hội chinh phục sứ mệnh của mình. Hãy để chúng tôi được giúp bạn!

Bắt đầu dùng thử

Dùng thử miễn phí trong vòng 30 ngày. Không thẻ tín dụng, không cần cài đặt.

Nói với chuyên gia

Liên hệ ngay đến 096.126.9091 hoặc fanpage DotB để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ!

Luôn cập nhật

Nhận thông tin chi tiết về và tin tức sản phẩm mới nhất sẽ gửi đến hộp thư của bạn.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.