Tag Archives: isb

DotB EMS triển khai hệ thống cho ISB – Viện đào tạo Quốc Tế

Ngày 01/01/2021, Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục DotB cùng với Viện đào tạo Quốc tế UEH – ISB chính thức khởi động dự án triển khai phần mềm EMS. Đây chính là dự án đầu tiên giữa năm 2021, hi vọng người khởi nghiệp sẽ chia sẻ điều này cả DotB và […]