Tag Archives: Aplus

Triển khai hệ thống DotB EMS cho Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục và Công nghệ APLUS

Công ty cổ phần tập đoàn Giáo dục và Công nghệ APLUS là hệ thống trung tâm anh ngữ quốc tế và trường mầm non song ngữ được thành lập tháng 3/2013.  Giới thiệu về APLUS – trung tâm anh ngữ quốc tế và trường mầm non song ngữ Với sứ mệnh đưa thế hệ […]