Category Archives: Webinar

Webinar 3 “Gia tăng lợi nhuận bền vững trước suy thoái”

Sự kiện Education Tech Connect (ETC) 2023, Webinar 3 với chủ đề “GIA TĂNG LỢI NHUẬN BỀN VỮNG TRƯỚC SUY THOÁI” Education Tech Connect (ETC) 2023 là sự kiện có vai trò như cầu nối giúp kết nối giữa các doanh nghiệp công nghệ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và các đơn vị […]

Webinar 2 “Hiểu đúng – Làm đúng”

Sự kiện Education Tech Connect (ETC) 2023 với chủ đề “Hiểu đúng – Làm đúng” về vận hành thương mại trong giáo dục Education Tech Connect (ETC) 2023 là sự kiện có vai trò như cầu nối giúp kết nối giữa các doanh nghiệp công nghệ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và các […]

Webinar 1 “Quản trị chất lượng”

Sự kiện Education Tech Connect (ETC) 2023 với chủ đề“Quản trị chất lượng : Chìa khóa xây dựng năng lực cạnh tranh khác biệt” Suy thoái kinh tế toàn cầu 2023 là thách thức của rất nhiều doanh nghiệp giáo dục Việt Nam trong vận hành và phát triển quy mô. Nhận thấy được những […]