MỘT SỐ TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIÁO DỤC – CRMEDU.VN

Hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ, trung tâm đào tạo

Triển khai Call Center cho trung tâm ngoại ngữ – Có nên hay không ?

Bạn đang muốn triển khai Call Center cho trung tâm ngoại ngữ? Hãy cũng DotB tìm hiểu một số lưu ý để triển khai Call Center cho trung tâm ngoại ngữ thành công. Call center là khái niệm chỉ dịch vụ/trung tâm chăm sóc khách hàng (CSKH) qua điện thoại. Call Center chịu trách nhiệm

Hiểu đúng về phần mềm CRM

Triển khai Call Center cho doanh nghiệp – Có nên hay không ?

Call center là khái niệm chỉ dịch vụ/trung tâm chăm sóc khách hàng (CSKH) qua điện thoại. Call Center chịu trách nhiệm tiếp nhận các cuộc gọi vào hoặc thực hiện gọi ra cho khách hàng.