BẢNG GIÁ

DỊCH VỤ CỘNG THÊM


Tên dịch vụ Số lượng/đơn vị tính Giá
Tài khoản truy cập 1 tài khoản 100,000 vnđ/tháng
Số lượng học viên lưu trữ 1,000 học viên 1,000,000 vnđ/tháng
Tính năng Sale Automation + 1 buổi hướng dẫn Tính năng mua 1 lần 18,000,000 vnđ
Tính năng visualize workflow + 1 buổi hướng dẫn Tính năng mua 1 lần 18,000,000 vnđ
Tính năng tổng đài IP + 1 buổi hướng dẫn sử dụng Tính năng mua 1 lần 18,000,000 vnđ
App Android và IOS Tính năng mua 1 lần 36,000,000 vnđ
Đặt Lịch Tư Vấn