Giải pháp CRM cho trường mầm non

Phần mềm quản lý trường mầm non là hệ thống quản lý toàn diện, đáp ứng tất cả các yêu cầu nghiệp vụ mà một trường mầm non cần. Nó là một hệ thống lưu trữ, quản trị tất cả dữ liệu thông tin học viên từ khi còn là 1 người lạ đến khi trở thành học viên chính thức của trường mầm non.

Bao gồm: quá trình tuyển sinh/thu phí của trẻ; quản lý thông tin, dễ dàng tiếp cận và trao đổi/ phản hồi với phụ huynh của trẻ; quá trình xây dựng và quản lý các chương trình học, khối học, sự kiện,…; quá trình theo dõi và quản lý kết quả học tập, chế độ dinh dưỡng và tình trạng sức khỏe của trẻ. Đồng thời, hỗ trợ bộ phận quản lý theo dõi tiến độ, báo cáo sát sao và phân bổ nhiệm vụ/công việc cụ thể cho từng phòng ban, bộ phận, nhân viên.

Các tính năng bao gồm trong phiên bản dành cho trường mầm non

 • Quản lý giáo vụ
 • Quản lý tuyển sinh – thu phí các thông tin đơn hàng, khoản đã đóng, chưa đóng, số dư của học viên.
 • Quản lý học viên chia thành các nhóm để quản lý; quản lý các thông tin cơ bản của học viên; thông tin liên quan đến học tập; quản lý thư viện ảnh từng học viên.
 • Quản lý thông tin phụ huynh Các thông tin cơ bản của phụ huynh danh sách các con đang học tại trường.
 • Quản lý khối học, lớp, chương trình học, sự kiện, ngoại khóa các thông tin cơ bản: ngày bắt đầu, kết thúc, giáo viên phụ trách chính, số lượng học viên…
 • Xếp lớp cho học viên tổ chức lớp ghép, phân loại lớp bán trú, lớp học 1 buổi/2 buổi, chuyển lớp.
 • Quản lý lịch học (thời khóa biểu – nội dung học của từng ngày) nội dung học được cập nhật mỗi ngày.
 • Quản lý điểm danh, kết quả học tập điểm danh có giờ checkin – checkout cụ thể; kết quả, quá trình học tập của học viên trong lớp: với từng nội dung học, có đánh giá cụ thể của giáo viên cho từng học viên; báo cáo điểm danh theo ngày/tuần/tháng.
 • Sổ liên lạc giữa phụ huynh và nhà trường cầu nối trực tiếp giữa phụ huynh/học sinh, nhà trường và giáo viên.
 • Quản lý chế độ dinh dưỡng
 • Quản lý danh sách thực phẩm quản lý loại thực phẩm, tên thực phẩm, thành phần dinh dưỡng.
 • Quản lý định mức dinh dưỡng định mức dinh dưỡng cho từng nhóm tuổi học viên hỗ trợ lên thực đơn.
 • Quản lý hàng kho (gia vị, gas, gạo… ) hàng kho có sẵn lượng nhất định => khấu trừ dần khi lên thực đơn; quản lý nhập – xuất kho.
 • Quản lý thực đơn hằng ngày xây dựng thực đơn cho từng nhóm tuổi; tính toán lượng dinh dưỡng có trong thực đơn; lượng dinh dưỡng ở trong hạn mức cho phép.
 • Tính khẩu phần ăn – quản lý thu chi
  lập phiếu đi chợ; tính toán lượng tiền thu – chi, tiền chợ; quản lý thẻ kho.
 • Quản lý sức khỏe
 • Chiều cao, cân nặng, bệnh lý lưu trữ các thông tin sức khỏe của học viên.
 • Tình hình sức khỏe học viên báo cáo tình trạng sức khỏe học viên hằng ngày.
 • Khác
 • Quản lý giáo viên, nhân viên tính số giờ dạy, tiền lương cho giáo viên, nhân viên.