Sự khác biệt giữa phần mềm DotB EMS với các phần mềm CRM/EMS khác?

DotB EMS có nhiều tính năng ưu việt mà các phần mềm CRM khác không có. Một trong số ưu điểm nổi trội của DotB EMS đó là tùy chỉnh linh hoạt. Dựa trên quy trình mà doanh nghiệp đưa ra, DotB EMS sẽ cấu hình hoặc chỉnh sửa phần mềm theo đúng như các yêu cầu được giao. Doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng phần mềm mà không cần thay đổi quy trình vốn có.

Thêm vào đó, DotB EMS còn có thể truy cập mọi lúc mọi nơi, người sử dụng có thể truy cập tại bất kỳ thời điểm nào bằng moi loại thiết bị. Điều kiện duy nhất là phải có kết nối Internet. Và DotB EMS có tính năng phân quyền chi tiết. Không phải nhân viên nào cũng có quyền truy cập hoặc sửa, xóa, truy xuất,..dữ liệu trên phần mềm. Chỉ có người đứng đầu với tài khoản admin mới có thể làm những điều này và phân cho các nhóm nhân viên có quyền truy cập vào đâu, thực hiện thao tác gì. Do vậy, bạn vừa có thể quản lý tập trung mà vẫn đảm bảo được bảo mật, quản lý chặt chẽ.