Doanh nghiệp cần phải làm gì để áp dụng DotB EMS thành công?

Để áp dụng DotB EMS thành công hay để quản lý thông tin khách hàng thành công, doanh nghiệp cần phải biết rõ mình cẩn gì ở khách hàng, bảo mật tối đa thông tin khách hàng, biết được khách hàng cần gì để có những chính tùy chỉnh công cụ phù hợp, doanh nghiệp cũng cần huấn luyện bộ phận quản lý và chăm sóc khách hàng để biết sử dụng CRM một cách hiệu quả và doanh nghiệp cần phải hiểu, sử dụng công cụ quản lý thông tin khách hàng một cách hiệu quả nhất dựa trên các tính năng vượt trội mà DotB EMS mang lại.