ỨNG DỤNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG BOOST SALES

Ứng dụng quản lý bán hàng chuyên nghiệp

ứng dụng quản lý bán hàng Boost Sales

Quản lý đầu mối/người liên hệ

Dễ dàng quản lý, theo dõi được danh sách đầu mối/người liên hệ được phân bổ.

Tạo mới và lưu trữ thông tin các đầu mối/người liên hệ.

Quản lý thông tin chi tiết của đầu mối/người liên hệ như tên, email, ảnh đại diện,…

Ngoài ra còn hiển thị toàn bộ quá trình chăm sóc, tư vấn/bán hàng, quản lý các cuộc gọi, lịch hẹn, công việc,…

Quản lý công ty

Theo dõi được danh sách các công ty được phân bổ.

Có thể tạo mới và lưu trữ . Quản lý thông tin chi tiết của đầu mối/người liên hệ như tên, email, ảnh đại diện,…

Ngoài ra còn hiển thị toàn bộ quá trình chăm sóc, tư vấn/bán hàng các đầu mối/người liên hệ thuộc công ty đó,…

Quản lý cơ hội bán hàng

Theo dõi tiến độ, quản lý các giai đoạn của các cơ hội bán hàng.

Theo dõi đầu mối/người liên hệ liên kết với cơ hội đó, dễ dàng tiếp cận thông qua các hoạt động chăm sóc bán hàng như cuộc gọi, lịch hẹn, công việc,…

Hệ thống đánh giá mức độ tiềm năng của cơ hội bán hàng, hỗ trợ tư vấn viên ra quyết định hiệu quả và kịp thời.

Quản lý hoạt động chăm sóc (Call, Task, Meeting)

Tạo và theo dõi các công việc chăm sóc được phân bổ thông qua lịch trực quan.

Các hoạt động được liên kết trực tiếp tới danh sách đầu mối/người liên hệ, chỉ với thao tác đơn giản đã có thể xem toàn bộ thông tin tư vấn/bán hàng.

Nhắc nhở các công việc và theo dõi tiến độ hoàn thành các hoạt động chăm sóc.

Dễ dàng theo dõi, đánh giá các kết quả của các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ ra quyết định.

Tải ứng dụng quản lý bán hàng cho iOS và Android

Doanh nghiệp có thể tải ứng dụng quản lý bán hàng Boost Sales trên Google Play-store và iOS App-store.

ứng dụng quản lý bán hàng trên nền tảng ios
ứng dụng quản lý bán hàng trên nền tảng android