Giải pháp CRM cho trường từ mẫu giáo đến lớp 12 (K12)

Phần mềm quản lý Trường giáo dục phổ thông là hệ thống quản lý toàn diện, đáp ứng tất cả các yêu cầu nghiệp vụ mà một trường từ lớp 1 đến lớp lớp 12 cần. Nó là một hệ thống lưu trữ, quản trị tất cả dữ liệu thông tin học viên từ khi làm hồ sơ nhập học đến khi trở thành học sinh chính thức của trường.

Bao gồm: quá trình tuyển sinh/thu phí; quản lý thông tin, dễ dàng tiếp cận và trao đổi/ phản hồi với phụ huynh của học sinh; quá trình xây dựng và quản lý các chương trình học, khối học, sự kiện,…; quá trình theo dõi và quản lý kết quả học tập và thông tin kỷ luật/khen thưởng của học sinh. Đồng thời, hỗ trợ bộ phận quản lý theo dõi tiến độ, báo cáo sát sao và phân bổ nhiệm vụ/công việc cụ thể cho từng phòng ban, bộ phận, nhân viên.

Các tính năng bao gồm trong phiên bản dành cho trường K12

 • Quản lý giáo vụ
 • Quản lý tuyển sinh – thu phí các thông tin học phí, khoản đã đóng, chưa đóng, số dư của học sinh.
 • Quản lý học viên chia thành các khối để quản lý; quản lý các thông tin cơ bản của học viên; thông tin liên quan đến học tập.
 • Quản lý thông tin phụ huynh Các thông tin cơ bản của phụ huynh danh sách các con đang học tại trường.
 • Quản lý khối học, lớp, chương trình học, sự kiện, ngoại khóa các thông tin cơ bản: ngày bắt đầu, kết thúc, giáo viên phụ trách môn học/lớp học/GVCN, số lượng học sinh…
 • Xếp lớp cho học viên tổ chức lớp ghép, phân loại lớp bán trú, lớp học 1 buổi/2 buổi, chuyển lớp
 • Quản lý lịch học (thời khóa biểu – nội dung học của từng ngày) nội dung học được cập nhật mỗi ngày
 • Quản lý điểm danh, kết quả học tập điểm danh học sinh, tác phong đến trường, thái độ học trong các buổi học; báo cáo điểm danh theo ngày/tuần/tháng.
 • Quản lý khen thưởng/kỷ luật kết quả, quá trình học tập của học sinh trong lớp: với từng nội dung học, có đánh giá cụ thể của giáo viên cho từng học sinh; báo cáo kết quả học tập theo ngày/tuần/tháng. Các thành tích khen thưởng/kỷ luật cho học viên
 • Sổ liên lạc giữa phụ huynh và nhà trường cầu nối trực tiếp giữa phụ huynh/học sinh, nhà trường và giáo viên.
 • Khác
 • Quản lý giáo viên, nhân viên tính số giờ dạy, tiền lương cho giáo viên, nhân viên.