Chính sách giao nhận, cài đặt

Đối với dịch vụ Cloud

  • Với dịch vụ, này Công ty chúng tôi có hai lựa chọn cho bạn: Trả trước tối thiểu 6 tháng; hoặc 12 tháng trở lên.
  • Sau khi lựa chọn gói dịch vụ phù hợp; chúng tôi sẽ tiến hành cài đặt cho Quý khách.
  • Việc cài đặt diễn ra như sau: Chúng tôi sẽ đăng ký dịch vụ theo thông tin khách hàng đã cung cấp. Sau đó nhân viên sẽ gọi điện trao đổi trực tiếp; hướng dẫn khách hàng cài đặt.
  • Sau khi hướng dẫn xong chúng tôi bàn giao cho khách hàng và tiến hành nghiệm thu.

Chính sách giao nhận, cài đặt

Đối với dịch vụ Customize

  • Sau khi gặp gỡ và trao đổi với khách hàng. Nắm bắt yêu cầu của khách hàng , chúng tôi sẽ tiến hành phân tích các quy trình nghiệp vụ của khách hàng; và phản hồi sớm nhất có thể theo điều khoản trong hợp đồng giữa hai bên đã ký kết.
  • Khách hàng sẽ cung cấp thông tin; dữ liệu để chúng tôi tiến hành xây dựng hệ thống cho quý khách.
  • Trong thời gian làm việc trao đổi sẽ sử dụng các kênh online và offline; để giao tiếp với khách hàng. Nếu có xảy ra sự cố hoặc tranh chấp gì trong quá trình làm việc; thì sẽ đối chiếu theo điều khoản hợp đồng đã ký kết.
  • Trong thời gian vận hành nếu xảy ra lỗi nhân viên sẽ kiểm tra lỗi; và khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất theo điều khoản của hợp đồng.