Chính sách giao nhận, cài đặt

Đối với dịch vụ Cloud

  • Với dịch vụ này Công ty chúng tôi có hai lựa chọn cho bạn: Trả trước tối thiểu 6 tháng hoặc 12 tháng trở lên.
  • Sau khi lựa chọn gói dịch vụ phù hợp chúng tôi sẽ tiến hành cài đặt cho Quý khách.
  • Việc cài đặt diễn ra như sau: Chúng tôi sẽ đăng ký dịch vụ theo thông tin khách hàng đã cung cấp. Sau đó nhân viên sẽ gọi điện trao đổi trực tiếp và hướng dẫn khách hàng cài đặt.
  • Sau khi hướng dẫn xong chúng tôi bàn giao cho khách hàng và tiến hành nghiệm thu.

Chính sách giao nhận, cài đặt

Đối với dịch vụ Customize

  • Sau khi gặp gỡ và trao đổi với khách hàng. Nắm bắt yêu cầu của khách hàng , chúng tôi sẽ tiến hành phân tích các quy trình nghiệp vụ của khách hàng và phản hồi sớm nhất có thể theo điều khoản trong hợp đồng giữa hai bên đã ký kết.
  • Khách hàng sẽ cung cấp thông tin, dữ liệu để chúng tôi tiến hành xây dựng hệ thống cho quý khách.
  • Trong thời gian làm việc trao đổi sẽ sử dụng các kênh online và offline để giao tiếp với khách hàng. Nếu có xảy ra sự cố hoặc tranh chấp gì trong quá trình làm việc thì sẽ đối chiếu theo điều khoản hợp đồng đã ký kết.
  • Trong thời gian vận hành nếu xảy ra lỗi nhân viên sẽ kiểm tra lỗi và khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất theo điều khoản của hợp đồng.