Giải pháp CRM cho tuyển sinh sau đại học (High Education)

Hàng năm, hàng ngàn học sinh và phụ huynh phải chờ đợi để nộp đơn đăng ký vào các trường, trung tâm đào tạo. Điều này gây nên rất nhiều bất tiện và khó khăn cho cả ứng viên và nhà trường trong qus trình tuyển sinh. Vì vậy một hệ thống CRM cho quản lý tuyển sinh là vô cùng cần thiết.

Hệ thống của DotB đơn giản hóa sự phức tạp của việc quản lý tuyển sinh bằng cách:
• Quản lý thông tin học viên đăng ký trên website
• Tự động hóa quy trình xét duyệt
• Thống kê học viên
• Quản lý thi và cập nhật kết quả thi
• Phân loại và xếp lớp phù hợp khả năng từng học viên
• Thanh toán và thu phí trực tuyến

Quản lý Lead

Quản lý Lead

Quản lý cấp Offer

Quản lý cấp Offer

Quản lý Payment

Quản lý Payment

Quản lý Lead

Module Leads giúp quản lý tất cả những thông tin của học viên tiềm năng, chăm sóc học viên bằng các công cụ như: tạo cuộc gọi (Log Call), Add học viên tham gia học thử, thi thử vào các buổi PT/Interview.

Quản lý cấp Offer

Module Offer giúp quản lý tất cả những thông tin hồ sơ xét tuyển vào các chương trình cao học của các ứng viên. Mỗi hồ sơ sẽ được phân công cho từng bộ phận có trách nhiệm xét duyệt.Mỗi ứng viên có thể truy cập vào website để kiểm tra trạng thái offer, những email được gửi tự động khi có sai sót hay những nội dung không đầy đủ sẽ được gửi ngay đến ứng viên.

Quản lý Payment

Module Payment giúp quản lý thông tin thanh toán học phí của từng học viên, bao gồm: phí đăng ký học, phí thi thử, phí sách, phí học lại,.. theo từng loại, từng thời điểm cụ thể. Những thông tin lưu trữ giúp việc quản lý kế toán nhanh chóng và rõ ràng.

PRODUCT OFFERINGS 

ONLINE APPLICATION

Hệ thống xét tuyển online giúp quản lý tổng thể tất cả những thông tin từ lúc nộp hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt hồ sơ cho đến lúc hoàn thành thủ tục nhập học và sắp xếp chương trình học cho học viên.
Hỗ trợ lưu trữ những thông tin như:
+ Trình độ tiếng Anh
+ Điểm thi đầu vào
+ Thông tin những chứng chỉ, bằng cấp cần thiết (bằng trung học phổ thông,..)

Checking Status
CHECKING STATUS

Mỗi ứng viên có thể kiểm tra trạng thái của hồ sơ trên website. Mỗi hồ sơ có thể ở những trạng thái như:
+ Incomple: đơn xét tuyển thiếu thông tin
+ Waiting for approval : Chờ xét duyệt
+ Watiting for revise : Gửi đơn xét tuyển chờ xét duyệt lại
+ Application Reject: : đơn xét tuyển bị từ chối xét duyệt do thiếu hồ sơ hoặc không đủ tiêu chuẩn,..

Quản lý Application

GIẢI PHÁP CRM CHO TUYỂN SINH CỦA DOTB GIÚP TỐI ƯU HÓA CÁC QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ 

Phụ huynh và học viên có thể chủ động thực hiện các bước nộp hồ sơ và thanh toán thông qua hệ thống website online. Hệ thống sẽ ghi nhận và quản lý thông tin hồ sơ của các Lead.
Quản lý trạng thái của hồ sơ và các khoản thu thanh toán đến từ phụ huynh/học viên liên quan đến hồ sơ đó.

Quản lý trang thái
Quy trình quản lý Leads
quy trình quản lý lead
Quy trình xét duyệt hồ sơ
quy trình xét duyệt hồ sơ