Dùng thử 14 ngày miễn phí


Với DotB CRM, bạn có thể:
  • Quản lý người liên hệ và lịch sử tương tác.
  • Bán hàng nhanh hơn với tự động hóa.
  • Theo dõi hoạt động doanh nghiệp từ bất cứ đâu.

Đăng ký DotB CRM

Họ tên:
Số điện thoại:
Email:
Tên công ty:
Chức vụ:
Gói đăng ký:
Dịch vụ cộng thêm: