Giải pháp CRM cho trung tâm ngoại ngữ

Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ là hệ thống quản lý toàn diện; đáp ứng tất cả các yêu cầu nghiệp vụ mà một trung tâm ngoại ngữ cần. Nó là một hệ thống lưu trữ, quản trị tất cả dữ liệu thông tin học viên; từ khi còn là 1 người lạ đến khi trở thành học viên chính thức của trung tâm.

Bao gồm: quá trình quảng cáo/tiếp thị; quá trình thi thử/học thử, tư vấn/bán hàng; quá trình đăng ký học; quá trình xây dựng khóa học/lớp học và xếp lớp cho học viên; quá trình chăm sóc, tích điểm, hậu mãi. Ngoài ra, hỗ trợ bộ phận quản lý theo dõi báo cáo thường xuyên; cập nhật thông tin kịp thời và phân bổ các đầu mục công việc phù hợp cho từng nhân viên.

Các tính năng bao gồm trong phiên bản dành cho trung tâm ngoại ngữ

 • Nhóm tính năng Marketing
 • Email Marketing Campaign chiến dịch tiếp thị; quảng cáo thông qua hình thức sử dụng email.
 • Danh sách người nhận (Target List) phân loại các tệp khách hàng theo từng yếu tố khác nhau; dễ dàng lưu trữ, quản lý và tiếp cận.
 • Email template soạn sẵn các mẫu email thường xuyên được sử dụng.

 • Lập lịch gửi email (Email Workflow) tự động gửi email cho các danh sách người nhận đã được thiết lập sẵn trong thời gian, giai đoạn đã được cấu hình sẵn.
 • Báo cáo hiệu quả email marketing Cập nhật thông tin kết quả của các chiến dịch; đo lường hiệu suất làm việc.
 • Nhóm tính năng Tuyển sinh, Bán hàng
 • Học viên tiềm năng (Leads) thông tin học viên tiềm năng cụ thể, rõ ràng và sâu sát theo từng trạng thái.
 • Học viên chính thức (Student) thông tin học viên chính thức đầy đủ, cập nhật và dễ dàng theo dõi kịp thời.
 • Phụ huynh học viên (Parents) thông tin phụ huynh theo từng học viên; quản lý cụ thể từng trường hợp phụ huynh có nhiều học viên và ngược lại.
 • Thi thử/học thử (Placement Test/Demo) tổ chức và quản lý thông tin kết quả; quản lý cụ thể theo từng buổi, từng học viên.
 • Nhóm tính năng Quản lý các Đăng ký học và thu tiền
 • Phiếu thu/hóa đơn quản lý thông tin cụ thể từng thông tin thanh toán theo từng học viên.
 • Đơn giá học phí thông tin học phí phân bố rõ ràng theo từng nhóm; dễ dàng quản lý và truy xuất.
 • Thanh toán thông tin thanh toán, đóng tiền, chuyển tiền của từng học viên.
 • Chiết khấu khuyến mãi dành cho từng cơ sở; từng chương trình, từng học viên.

 • Voucher mã giảm giá dành cho từng chiến dịch; từng khu vực; từng học viên.

 • Loyalty điểm tích lũy của học viên được lưu trữ trong quá trình đóng học phí và học tập.

 • Quản lý thu tiền chính sách thu tiền đặt cọc; thu 1 lần, 2 lần, nhiều lần, thu theo tháng,…

 • Nhóm tính năng Giáo vụ
 • Chương trình học (Kind Of Course) thiết kế cấu trúc chương trình học; các buổi học học; nội dung học.

 • Tổ chức lớp học phản hồi tự động cấu hình các hoạt động; thao tác tự động để lớp học tự động thay đổi.
 • Giáo viên và trợ giảng thông tin giáo viên/trợ giảng, hợp đồng, lịch dạy, lịch nghỉ và các lớp hiện tại mà giáo viên/trợ giảng đó phụ trách.

 • Lớp học thông tin chương trình học; lịch học, ngày bắt đầu – ngày kết thúc; các học viên trong lớp,…

 • Điểm danh thông tin tham gia buổi học của học viên; kết quả học và nhận xét từng buổi của giáo viên.

 • Bảng điểm cấu hình sẵn các thang điểm trong bảng điểm; lưu trữ theo lớp học cho từng học viên.

 • Phản hồi kết nối, tương tác giữa phụ huynh, giáo viên, nhà trường.

 • Báo cáo – Báo biểu
 • Báo cáo học viên tình trạng học viên theo trạng thái.

 • Báo cáo doanh thu/chi phí tình trạng thu chi của trung tâm.

 • Báo cáo giáo vụ tình trạng lớp học của trung tâm.

 • Báo cáo Customer Service tình trạng chăm sóc khách hàng; phản hồi của học viên.