Tích hợp Website / Landing page

Hầu hết các đơn vị đào tạo hiện nay đều sử dụng Website/Landing page là nơi để quảng bá, tiếp thị, giới thiệu và tiếp cận học viên tiềm năng, học viên chính thức. Tuy nhiên, các website thường hoạt động riêng lẻ, không tối ưu và phát huy tối đa khả năng của mình. Việc tích hợp Website/ Landing page sẽ giúp đồng bộ hóa dữ liệu từ website về hệ thống, nhắc nhở các bộ phận liên quan tiếp nhận thông tin, tự động hóa một số nghiệp vụ tư vấn bán hàng. Từ đó, giảm thiểu rủi ro phát sinh sự cố và chuẩn hóa quy trình tư vấn/bán hàng.

TRẢI NGHIỆM NGAY!
Website / Landing page

Tính năng Tích hợp Website / Landing page

  • Chúng tôi cung cấp API tích hợp và code mẫu (php) hướng dẫn để gọi API tích hợp với hệ thống website thông qua contacts form hoặc landing pages.

  • Giúp thông tin khách hàng sẽ tự động đổ về hệ thống CRM mỗi khi có khách hàng liên hệ qua contact form trên website, hoặc form khuyến mãi của các landing pages.

  • Hệ thống sẽ tự động lưu trữ dữ liệu từ website và xử lý các bước tiếp theo.

  • Tự động gửi email cảm ơn khách hàng. otify cho bộ phận liên quan biết được có khách mới đăng ký thông tin và khởi tạo hồ sơ học viên tiềm năng trên hệ thống phục vụ cho việc khai thác chăm sóc sau này.

Các tính năng khác

BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY

Bắt đầu dùng thử miễn phí 14 ngày ngay hôm nay. Không cần thẻ tín dụng. Không có chuỗi đính kèm.

ĐĂNG KÝ NGAY