Quản lý đơn giá học phí

Đơn giá học phí là hệ số học phí mà học viên phải trả cho đơn vị, tùy thuộc vào từng đơn vị mà đơn giá học phí sẽ được cấu hình theo giờ, ngày, tuần hoặc tháng,… và được áp dụng trong từng chi nhánh, từng khoảng thời gian nhất định. Quản lý đơn giá học phí bao gồm lưu trữ, phân loại và liên kết thông tin đơn giá học phí với từng chương trình học, từng trung tâm, từng chi nhánh khác nhau. Từ đó, giúp bộ phận Tư vấn quản lý rõ ràng và cập nhật thông tin kịp thời.

TRẢI NGHIỆM NGAY!
Quản lý đơn giá học phí

Tính năng Quản lý đơn giá học phí

  • Quản lý đơn giá học phí theo giờ học, ngày học, tuần học, tháng học.

  • Quản lý đơn giá học phí cho từng trung tâm, khu vực đào tạo.

  • Cấu hình đơn giá học phí linh động theo từng khóa học, trung tâm, trong khoảng thời gian bất kỳ.

  • Liên kết đơn giá học phí với chương trình học, đảm bảo thời lượng học cho học viên theo khóa học đã đăng ký.

Các tính năng khác

BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY

Bắt đầu dùng thử miễn phí 14 ngày ngay hôm nay. Không cần thẻ tín dụng. Không có chuỗi đính kèm.

ĐĂNG KÝ NGAY