Báo cáo học viên

Đưa tới góc nhìn cụ thể, kịp thời, nhanh chóng và chất lượng về tình hình học viên hiện tại cho các bộ phận liên quan. Tình hình học viên hiện tại của đơn vị được sắp xếp theo thứ tự thời gian, thống kê theo nguồn, theo trạng thái, theo người phụ trách hoặc thống kê các hoạt động chăm sóc. Từ những số liệu về tình hình học viên trong báo cáo sẽ hỗ trợ đơn vị lên kế hoạch, chiến lược rõ ràng, tối ưu nguồn lực, đẩy mạnh phát triển sản phẩm cho các chiến dịch sau.

TRẢI NGHIỆM NGAY!
báo cáo học viên

Tính năng Báo cáo học viên

  • Số liệu thống kê về học viên tiềm năng mới nhất, theo nguồn, theo trạng thái, theo người phụ trách.

  • Báo cáo các hoạt động chăm sóc khách hàng (Call, Meeting, Task).

  • Số liệu thống kê học viên mới theo nguồn, theo người phụ trách.

  • Báo cáo kết quả Placement Test/Demo.

Các tính năng khác

BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY

Bắt đầu dùng thử miễn phí 14 ngày ngay hôm nay. Không cần thẻ tín dụng. Không có chuỗi đính kèm.

ĐĂNG KÝ NGAY