Báo cáo doanh thu/ chi phí

Doanh thu/chi phí là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của các đơn vị đào tạo. Liên tục cập nhật thông tin chi tiết doanh thu/chi phí, theo dõi mọi lúc mọi nơi là yêu cầu mà tất cả các đơn vị đều nhắm đến trong giai đoạn công nghệ hóa phát triển như ngày nay. Báo cáo doanh thu/chi phí bao gồm thống kê các thành phần, lũy kế thu chi theo từng học viên, những học viên tới hạn hoặc trễ hạn phải thu,… Từ đó, hỗ trợ theo dõi sát sao tình hình tài chính hiện tại của đơn vị, hỗ trợ đưa ra phương hướng và kế hoạch kịp thời xử lý khi có các vấn đề phát sinh.

TRẢI NGHIỆM NGAY!
báo cáo doanh thu chi phí

Tính năng Báo cáo doanh thu/ chi phí

  • Báo cáo học viên tiềm năng mới nhất, theo nguồn, theo trạng thái, theo người phụ trách.

  • Báo cáo các hoạt động chăm sóc khách hàng (Số phút gọi, Số cuộc gọi, Lịch hẹn test, Task).

  • Báo cáo học viên mới theo nguồn, theo người phụ trách.

  • Báo cáo kết quả test trình/học thử.

  • Báo cáo lũy kế thu chi theo học viên theo kỳ (Carryforward) có lựa chọn theo từng cơ sở.

  • Báo cáo học viên sắp hết phí và nhắc đóng tiền (EPP).

  • Báo cáo nhắc nhở thanh toán, các khoản thu sắp trễ hạn phải thu.

Các tính năng khác

BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY

Bắt đầu dùng thử miễn phí 14 ngày ngay hôm nay. Không cần thẻ tín dụng. Không có chuỗi đính kèm.

ĐĂNG KÝ NGAY