Quản lý phiếu thu/hóa đơn

Quản lý hóa đơn bao gồm việc lưu trữ, phân loại và liên kết thông tin hóa đơn với các học viên, giúp bộ phận kế toán quản lý và cập nhật thông tin hóa đơn kịp thời, hỗ trợ nhắc nhở, thống kê và xử lý các vấn đề liên quan đến học phí, thanh toán hóa đơn trễ hạn. Mỗi giao dịch giữa đơn vị của bạn và học viên/khách hàng đều là những thông tin quan trọng, phiếu thu/hóa đơn hỗ trợ lưu các thông tin giao dịch đó.

TRẢI NGHIỆM NGAY!
quản lý hóa đơn (e-invoice)

Tính năng Quản lý phiếu thu/hóa đơn

  • Quản lý phiếu thu/hóa đơn trong việc tạo lập hóa đơn mới.

  • Lưu trữ thông tin chi tiết của hóa đơn như ngày tạo lập, người thực hiện tạo hóa đơn,…

  • Phân loại phiếu thu/hóa đơn để dễ dàng quản lý hoạt động thu/chi của doanh nghiệp.

  • Liên kết các phiếu thu/hóa đơn với thông tin học viên.

  • Xuất file in phiếu thu/hóa đơn/phiếu nhắc nhở đóng tiền (Excel, Pdf).

  • Quản lý thanh toán nhiều lần (có nhắc nhở thanh toán hóa đơn trễ hạn).

  • Xuất hóa đơn VAT và tích hợp hóa đơn Điện tử (E-Invoice).

Các tính năng khác

BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY

Bắt đầu dùng thử miễn phí 14 ngày ngay hôm nay. Không cần thẻ tín dụng. Không có chuỗi đính kèm.

ĐĂNG KÝ NGAY