Quản lý Học viên tiềm năng (Leads)

Quản lý học viên tiềm năng bao gồm việc lưu trữ hồ sơ thông tin, quản lý tiến trình tư vấn/bán hàng, đánh giá mức độ tiềm năng, thấu hiểu chân dung khách hàng để từ đó hỗ trợ ra quyết định/bán hàng hiệu quả. Học viên tiềm năng là những học viên phù hợp và có khả năng cao trở thành học viên/khách hàng chính thức mang lại giá trị cho đơn vị.

TRẢI NGHIỆM NGAY!
quản lý học viên tiềm năng (leads)

Tính năng Quản lý Học viên tiềm năng (Leads)

  • Xem 360˚ và quản lý thông tin khách hàng tiềm năng:  Theo dõi quá trình và quản lý lịch sử chăm sóc của bộ phận Sales đối với các học viên tiềm năng.

  • Chuyển đổi tự động thông tin sang học viên chính thức, người liên hệ khi học viên tiềm năng đăng ký khóa học.

  • Theo dõi trạng thái chuyển đổi của các học viên tiềm năng.

  • Theo dõi được nguồn học viên tiềm năng thông qua việc tracking các campaign (chiến dịch) quảng cáo.

  • Quản lý và tracking các chiến dịch email marketing về hê thống.

  • Từ các chiến dịch, đánh giá được mức độ tiềm năng của học viên.

  • Cho phép admin (quản lý hệ thống) phân bổ thông tin cho người phụ trách chăm sóc học viên tiềm năng.

  • Hiển thị cảnh báo trùng dữ liệu trong quá trình người dùng (nhân viên) tiến hành nhập dữ liệu đầu vào.

Các tính năng khác

BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY

Bắt đầu dùng thử miễn phí 14 ngày ngay hôm nay. Không cần thẻ tín dụng. Không có chuỗi đính kèm.

ĐĂNG KÝ NGAY