Tích hợp Email server

Email server là hệ thống máy chủ được cấu hình riêng theo tên miền của doanh nghiệp dùng để gửi và nhận thư điện tử. Bên cạnh tính năng lưu trữ và sắp xếp các Email trên Internet, Email server là một giao thức chuyên nghiệp để giao tiếp thư tín, quản lý và truyền thông nội bộ, giao dịch thương mại. Tính năng còn giúp đồng bộ hóa toàn bộ dữ liệu lên hệ thống, cho phép sử dụng Email server trực tiếp trên DotB EMS. Từ đó, giúp đơn vị dễ dàng quản lý, gửi và nhận email thông qua hệ thống, tránh mất mát, rò rỉ dữ liệu và thực hiện được các chiến dịch Email marketing thu hút khách hàng.

TRẢI NGHIỆM NGAY!
email server

Tính năng Tích hợp Email server

  • Tích hợp email server để thực hiện gửi mail trên hệ thống.

  • Email server là giao thức chuyên nghiệp để giao tiếp thư tín, quản lý và truyền thông nội bộ, giao dịch thương mại…

  • Sử dụng Email server tránh mất mát, rò rỉ dữ liệu.

  • Thông qua Email server, thực hiện được các chiến dịch Email marketing thu hút khách hàng.

Các tính năng khác

BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY

Bắt đầu dùng thử miễn phí 14 ngày ngay hôm nay. Không cần thẻ tín dụng. Không có chuỗi đính kèm.

ĐĂNG KÝ NGAY