Báo cáo giáo vụ

Các công việc theo dõi và quản lý đào tạo thường xuyên được diễn ra trong các đơn vị, các công tác giáo vụ có ảnh hưởng rất nhiều và đóng vai trò cốt lõi kết nối nhiều bộ phận khác. Báo cáo giáo vụ bao gồm thống kê, theo dõi tình hình hoạt động các lớp học, các học viên trong lớp học đó và cả các giáo viên/trợ giảng trong các lớp đó. Từ đó, hỗ trợ quản lý giáo vụ hiệu quả, kịp thời, đề xuất định hướng, giải pháp phát triển đơn vị, nâng cao trải nghiệm của học viên.

TRẢI NGHIỆM NGAY!
báo cáo giáo vụ

Tính năng Báo cáo giáo vụ

  • Báo cáo timesheet, giờ giáo viên.

  • Báo cáo tình hình hoạt động của lớp, các lớp mở, danh sách học viên theo lớp.

  • Báo cáo giáo viên, thời hạn hợp đồng, giờ dạy.

  • Báo cáo số lượng học viên, số giờ dạy theo chương trình học.

  • Báo cáo thống kê kết quả học tập của học viên theo lớp, giáo viên, chương trình học.

Các tính năng khác

BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY

Bắt đầu dùng thử miễn phí 14 ngày ngay hôm nay. Không cần thẻ tín dụng. Không có chuỗi đính kèm.

ĐĂNG KÝ NGAY