Tạo mẫu email template

Tạo mẫu Email Template (mẫu thư điện tử) giúp soạn thảo sẵn các mẫu email template, hỗ trợ cho các chiến dịch Email Marketing. Khả năng tái sử dụng Email Marketing là rất cao, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí hoạt động. Đồng thời, EMS giúp chuẩn hóa nghiệp vụ, tối ưu quy trình tiếp cận khách hàng/học viên.

TRẢI NGHIỆM NGAY!
tạo mẫu email template

Tính năng Tạo mẫu email template

  • Giúp quản lý các Email Template (nội dung gửi email campaign).

  • Nội dung Email Template có thể gồm cả text và hình ảnh (định dạng HTML).
  • Các Email Template có thể đươc tái sử dụng cho những chiến dịch Email Marketing khác.
  • Email template sẽ được sử dụng lại nhiều lần không chỉ tiết kiệm thời gian thiết kế email template  mà còn khiến email  có giao diện nhất quán.

Các tính năng khác

BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY

Bắt đầu dùng thử miễn phí 14 ngày ngay hôm nay. Không cần thẻ tín dụng. Không có chuỗi đính kèm.

ĐĂNG KÝ NGAY