Chính sách quản lý thu tiền

Tính năng bao gồm việc tạo, lưu trữ và xử lý các trường hợp phát sinh trong quá trình học của học viên, cần chuyển đổi dữ liệu liên tục được cập nhật và xử lý kịp thời. Từ đó, hỗ trợ đơn vị linh hoạt xử lý và mang lại trải nghiệm học tốt nhất cho học viên. Các đơn vị đào tạo thường gặp khó khăn trong quá trình quản lý các học viên đang theo học và có phát sinh 1 số vấn đề cần phải xử lý ngay lập tức như: Chuyển lớp, chuyển gói học, chuyển trung tâm/chi nhánh, chuyển nhượng học phí giữa các học viên, hoàn tiền,…

TRẢI NGHIỆM NGAY!
quản lý thu tiền

Tính năng Chính sách quản lý thu tiền

  • Cho phép chuyển đổi gói học (Moving Class).
  • Cho phép chuyển đổi gói học (Moving Class).
  • Cho phép chuyển đổi trung tâm/ chi nhánh (Moving Center).

  • Cho phép chuyển đổi, nhượng học phí giữa học viên (Transfer Fee).

  • Cho phép học viên chuyển đổi gói học, đóng phí bổ sung cho gói mới hoặc qui đổi bằng gói mới.

  • Ghi nhận hoàn tiền, xuất phiếu Refund.

Các tính năng khác

BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY

Bắt đầu dùng thử miễn phí 14 ngày ngay hôm nay. Không cần thẻ tín dụng. Không có chuỗi đính kèm.

ĐĂNG KÝ NGAY