Quản lý điểm danh

Trong suốt quá trình học viên theo học, đơn vị đào tạo thường xuyên phải điểm danh, kiểm tra và có những hình thức trao đổi về tình hình tham gia lớp học của học viên đó để nắm bắt, xử lý kịp thời. Quản lý điểm danh bao gồm theo dõi, ghi nhận tình trạng tham gia học; nhận xét, trao đổi bài tập về nhà của giáo viên/trợ giảng với học viên đó theo từng buổi học. Từ đó, hỗ trợ đơn vị xử lý và quản lý sát sao, kịp thời trao đổi nhanh chóng, nâng cao chất lượng giảng dạy.

TRẢI NGHIỆM NGAY!
quản lý điểm danh

Tính năng Quản lý điểm danh

  • Điểm danh / Gửi SMS bài học sau mỗi buổi học.

  • Ghi nhận học viên làm bài tập về nhà.

  • Ghi nhận nội dung buổi học.

  • Xuất báo cáo kết quả điểm danh, hồ sơ thể hiện năng lực cá nhân.

Các tính năng khác

BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY

Bắt đầu dùng thử miễn phí 14 ngày ngay hôm nay. Không cần thẻ tín dụng. Không có chuỗi đính kèm.

ĐĂNG KÝ NGAY