Làm thế nào để trung tâm của bạn “QUAY LẠI ĐƯỜNG ĐUA” sau hơn 3 tháng nghỉ Tết dài nhất lịch sử ?

Năm 2020- năm mà chắn nhiều người sẽ mãi không quên vì có ngày Tết dài nhất lịch sử từ trước đến nay bởi dịch COVID 19. Bối cảnh khủng hoảng kinh tế trầm trọng đang diễn ra, hàng loạt các công ty phá sản và nhân viên nhận thư thôi việc. Nền Giáo dục

Trung tâm cuộc gọi CRM là gì?

Dịch vụ Cloud cho CRM – Những quan niệm sai lầm

Triển khai Call Center cho doanh nghiệp – Có nên hay không ?