CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH/BẢO TRÌ

  • Trong thời gian vận hành nếu xảy ra lỗi nhân viên sẽ kiểm tra lỗi và khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất theo điều khoản của hợp đồng.
  • Chỉ bảo hành nếu ỗi phát sinh từ phía công ty chúng tôi mà không phải do sự can thiệp của khách hàng.
  • Hỗ trợ mọi vấn đề trong thời gian cung cấp dịch vụ.